Kinoteknisk ordliste

I denne ordlisten er det lagt vekt på ordenes betydning i kinoteknisk sammenheng. Ordene kan derfor ha andre eller flere betydninger når de brukes innenfor andre fagområder. Beskrivelsene er ikke fullstendige.
Klikk her

 
 
 

K

I denne ordlisten er det lagt vekt på ordenes betydning i kinoteknisk sammenheng. Ordene kan derfor ha andre eller flere betydninger når de brukes innenfor andre fagområder. Beskrivelsene er ikke fullstendige.
Finner du ikke ordene du leter etter, eller ved feil i ordlisten, kontakt Rolv Gjestland.


kaldtlysspeil Se dikroisk speil.
kanalseparasjon Et uttrykk for hvor godt en kanal er skilt fra en annen i et flerkanals lydanlegg. Angis i dB. Høyere verdi viser bedre kanalseparasjon. (Se også overhøring).
kanaltreding (Slot load). System der man legger filmen i en åpen kanal i projektoren. Når kanalen lukkes er filmen riktig tredd. Brukes i en del 16mm projektorer.
katode Negativ pol.
kB KiloByte = 1024 Bytes
kbps KiloBits Pr Sekund
KDM ( Key Delivery Message) Data som sendes kinoen for at den skal kunne få levert filmen og få godkjent utstyret for visningen av den.
kelvinskala Temperaturskala som tar utgangspunkt i det absolutte nullpunkt: 273,16?C. K= ?C+273,16.
keystone effekt Se trapesoid forvrengning.
kHz KiloHertz = 1000 Hertz
Kinemacolor Tofargesystem med alternerende orange/rødt og blått/grønt bilder kjørt med 32bilder/sek. Det første vellykkede fargefilmsystemet (1906).
kjegleblender Blender i kinomaskinen der blenderen er kjegleformet
kjøremerker Små merker øverst i høyre hjørne på slutten av en akt. Skal hjelpe maskinisten ved overkjøring. Se også startmerke og overblendingsmerke.
klangfarge Sammensetning av grunntone og overtoner (harmoniske) som gir et instruments egenart (klangfarge).
klapper Hengslet brett der den ene delen klappes mot den andre. Når delene klappes sammen kan lyden av klapperen sammen med bildet av den brukes til å synkronisere bilde og lyd fra filmopptakene. Vanligvis kombineres klapper og slate (s.d.).
klapperekko Se klirr.
klipper Person som klipper bildene (og lyden) fra filmopptakene sammen til en ønsket rytme og helhet.
klipping Kutting av amplituden til et signal, når den overskrider hva systemet kan bearbeide.
klirr (fladderekko, klapperekko). Effekt som oppstår mellom to parallelle vegger. Høres ut som klirr når man klapper i hendene, slår to trestykker mot hverandre el.l.
Kodachrome Fabrikknavn på et fargefilmsystem.
Kodak perforering Navn på den type perforeringshull som vanligvis benyttes på kinofilm (rektangulært med avrundede hjørner).
kompatibel Virke sammen med
komplementærfarge Fargen som blir igjen når en farge fjernes fra det synlige spekteret. Komplementærfarger eks: Grønn-magenta, rød-cyan, blå-gul. Magenta kalles også "minus-grønn" osv.
kompresjon I digital teknolog brukt som betegnelse på algoritme for å redusere datastrømmen.
kompressor Apparat som trykker sammen (komprimerer/reduserer amplituden til) lydsignaler for å redusere dynamikken. For å tilpasse lyden til mediets dynamikkområde, for å gjøre talen tydeligere el.l.
kondensatorlinse I kino: En linse som plasseres ved filmporten for å øke spredningen av lyset.
konsollmaskin I kino: En kinomaskin der projeksjonsverk, lampehus, likeretter og styring er bygget som en enhet.
konstant direktivitetshorn Horn i høyttalersystem (HF) for at alle frekvensene som gjengis gjennom hornet skal ha tilnærmet like stor spredning.
kontaktkopiering Kopiering der negativ og positiv film ligger mot hverandre forbi en spalte der positivfilmen eksponeres gjennom negativfilmen (eller omvendt).
kontinuerlig fremtrekk Når filmen går med jevn (ikke rykkvis) hastighet gjennom filmporten.
kontinuitet Korrekt sammenheng mellom ulike scener og tagninger i en filminnspilling. Ivaretas av scripten (s.d.)
kontrast Spennvidden mellom maksimalt lys (hvitt) og minimalt lys (sort) i et bilde.
kopirapport Skjema som følger en filmkopi. Utfylles for hver oppsetting og gir bl.a. beskjed om kopiens tilstand.
korn Grunnsubstansen i det fotografiske materialet. Begrenser oppløsningen (minste synlige detaljer) i bildet.
korsboks Enhet som inneholder malteserkorsmekanismen (malteserkors, eksenter, sperreskive, svinghjul, rykkhjulakse osv).
korsvenderstift Stiften som griper inn i og dreier malteserkorset i en malteserkors rykkemekanisme.
kraftforsterker Se effektforsterker.
kromatisk aberrasjon Fargeforskyvning. Når de forskjellige fargene brytes ulikt i et objektiv slik at en farget linje vil bli gjengitt som flere linjer med forskjellige farger.
krymping Reduksjon i filmens dimensjoner (både lengde og bredde) på grunn av uttørking.
kryptering En koding (algoritme) av signaler, slik at de ikke kan leses av andre enn dem som har tilsvarende dekryptering.
kullbuelampe Likestrøms lyskilde der lyset kommer fra en lysbue mellom to kullelektroder.
kvikksølvdamp likeretter (kald katode likeretter). Likerettertype som tidligere ble brukt til kullbuelamper.

[skriv ut]
 

Kontaktpersoner

Rolv Gjestland
ROLV GJESTLAND
Rådgiver kinodesign og teknikk
 

Telefon: +47 22 47 46 20
Mobil: +47 95 20 85 02
E-mail: rolv@kino.no

 

Film & Kino, Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99. Redaktør: Guttorm Petterson