Video

Dette har frem til nå vært en ressursside for videobransjen. Siden er under avvikling etter av videodistributørene har meldt seg ut av Film & Kino.

 

En forventet nedgang

Det ble solgt 4,6 millioner DVD-er og Blu-ray Disc-er i Norge i 2015. Dette er en nedgang på 24,1 prosent fra 2014. Totalomset-ningen var på 563 millioner kroner, noe som er en nedgangen på 20,8 prosent.

 

Videodistributørene ut av Film & Kino

Fra 2016 må videodistribu-tørene forholde seg til Norsk filminstitutt som mottar avgiftsmidlene. De video-distributørene som var medlemmer i Film & Kino har derfor besluttet å melde seg ut av organisasjonen med virkning fra i år.

 
 
 

Kalender

Oktober 2016

 
 
 
 

Film & Kino, Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99. Redaktør: Guttorm Petterson