Gå til hovedinnhold

Høring - Kulturmomsutvalget

Film & Kino har kommet med sine kommentarer til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. De bygger i hovedsak på erfaringene som er gjort etter at merverdiavgiftsplikten ble utvidet til å omfatte kino- og filmbransjen med redusert sats med virkning fra 1.1.2005.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter