Gå til hovedinnhold
Også Bygdekinoen blir digital

Høring om endring i film- og videogramloven

Film & Kino slutter seg ikke til forslaget om å foreta endringer i film- og videogramloven i den hensikt å gi mulighet for å se bort fra følgeregelen og gjøre alle aldersgrenser absolutte i spesielle tilfeller.

Film & Kino ønsker at loven videreføres slik den er i dag, men deltar gjerne i et arbeid for å få frem informasjon om egnethet på en bedre måte enn i dag. Dette kan gjøres uten endring er i loven.

Les hele høringsuttalelsen her .

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter