Gå til hovedinnhold

Styret

Film & Kinos styre består av styreleder, nestleder og seks styremedlemmer samt personlige vararepresentanter. I tillegg møter Film & Kinos direktør og nestleder.
 

Styret i Film & Kino etter representantskapsmøtet i juni 2016 er:

Leder: Arild Kalkvik, Trondheim Kino
Vara: Hanne Jakobsen, Bømlo Kino

Medlem: Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino Oslo
Vara: Kim Skarning Andersen, Nordisk Film Kino Kristiansand

Medlem: Ivar Halstvedt, SF Kino Oslo
Vara: Elisabeth Halvorsen, Bergen Kino

Medlem: Geir Hammerø, Molde Kino
Vara: Ida Katrine Balto, Lakselv Kino

Medlem: Edelh Ingebrigtsen, Nordkapp Kino
Vara: Morten Haagensen, Oppdal Kino

Medlem: Arnfinn Inderhaug (ansattes representant)
Vara: Frank Romuld (ansattes representant)

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter