Gå til hovedinnhold

Kompensasjonsordningen forlenges til 31. august

AV Redaksjonen

Kulturminister Abid Raja kunngjorde i dag at kompensasjonsordningen for kultur videreføres til 31. august. 650 millioner går til kulturkompensasjon i perioden.

Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll, og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august. Samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører, derfor omfatter også kompensasjonsordningen planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum.

For å sikre likviditet i sektoren legges det nå opp til løpende utbetalinger i begge ordningene. Selve detaljene i ordningene som kan omsøkes er foreløpig ikke gitt.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter