Gå til hovedinnhold
Oppdatert 15.07.2020

Forslag til «myk åpning» for norske kinoer

AV Redaksjonen

For å kunne fungere effektivt mens restriksjoner fortsatt er på plass i hele Europa, vil kinooperatører og deres nasjonale foreninger forventes å utvikle helse- og sikkerhetsretningslinjer som skal brukes til den daglige driften i overskuelig fremtid.

Nedenfor er en liste over trinn som må gjennomføres på kinoen i forhold til smittevern.

Informasjonstiltak


Kinoen skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å gå på kino. (Plakater eller annet informasjonsmateriell med generelle smittevernråd, informasjon om hvordan virksomheten tilrettelegger for å redusere smitterisikoen, informasjon ved billettbestilling online bør overholdes.)

Informasjonen må også publiseres online. For eksempel:

  • Informasjonsplakat om prosedyrer og anbefalt adferd hos publikum.
  • Informasjon om maks antall gjester.
  • Informasjon gjentas på skjermer.
  • Informasjonsplakat om maks antall i kiosk og god hygiene i kiosk.
  • Klistremerker med avstand på gulv i kiosk ved kassene.
  • Informasjonsplakat ved inngang som forteller at folk med luftveissymptomer ikke har adgang.


Kinoen må informere kundene om at kontaktinformasjon lagres i to uker etter betalingstidspunkt av smittevernhensyn.

Kinoene skal sørge for at alle ansatte er kjent med innholdet i bransjestandarden og anbefalte smitteverntiltak.

Sende ut informasjon til ansatte i god tid før åpning angående smittevern.

(Smittevernsplakat kan lastes ned fra kinokampanje.no)

Implementering av sosial avstand i fellesområder som kiosk og foaje:

Markeringer på gulv med avstand for køhåndtering ved kassene.

Kun kort/kontaktløs betaling, ingen kontanter

Ekstra hygiene tiltak knyttet til smågodt og popcorn, på samme måte som i dagligvare. Overholde sosial avstand mellom ansatte også utenom perioder med kunder i salene.

Det skal kunne holdes minst1 meter avstand mellom hver kunde. Dette gjelder fellesrom og i kinosalene. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre.

God avstand mellom sittegrupper.

Billettsalg:

Salg på nett for å minimere mulige smittesteder. (Dette er i utgangspunktet ulovlig, det er ikke lov å nekte kontant betaling, men man kan anbefale det meget sterkt). Ev. salg med Vipps ved kassene.

Oppstartstider mellom filmer i kinoer med flere saler spres så man unngår kø før oppstart, både i kasse og ved innslipp.

Implementering av sosial avstand i kinosalene:


Fra 15 juni er det maks 200 personer tillatt pr. sal.

Videre: Selge maks antall plasser som tilsvarer sosial avstand mellom kundene (avhengig av rad avstand/seter vil det variere fra sal til sal). Altså begrense antall seter solgt pr. forestilling. Totalt sett mellom 50-100 solgte seter i mellomstore saler. 100 – 200 solgte seter i store saler. Maksantall kan også tilpasses myndighetenes maksgrense men også i prosent.

Fra 15. Juni betyr 1 meter fra midten av setet, slik at tredje hvert sete må være tomt. Er innsteget på over 1 meter kan man sitte på hver rad.

Husk skilting om maks kapasitet i salene.

Betjeningen anviser plass når kundene kommer inn så vi sikrer at sosial distansering gjennomføres. Det kan da selges unummererte billetter. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.

Minimum 30 minutter til renhold/desinfisering i salene mellom forestillinger.

Ansatte:

Hygiene/Renhold:


Ansatte skal utføre håndhygiene før og mellom hver kundekontakt. Ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Ansatte skal ikke bruke klokker, ringer og andre håndsmykker.

Det skal kunne holdes minst1 meter avstand mellom hver ansatt. Dette gjelder arbeidslokale og pauserom for ansatte. Dette gjelder kun over tid, og ikke i deler av lokalet der man kun passerer hverandre.

Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb.

Ansatte skal forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatte som har blitt syk på jobb bør ikke dra hjem med kollektivtransport. Ansatte som er i hjemme-karantene eller hjemme-isolering skal ikke gå på jobb.

Kinoen skal medvirke til kommunelegens smittevernarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19 ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte.

Håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt begrenses i den grad det er mulig, dette omfatter også nær ansikt-til-ansikt-kontakt.

Om man må redusere antall ansatte som jobber på en gang på grunn av avstandstiltak, bør man tilstrebe at de samme personene jobber i lag/på samme skift. Slik kan man sikre at kun de som jobber samtidig må i karantene hvis noen blir syke.

Ansatte skal unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes. Dersom papir ikke er tilgjengelig anbefales å hoste eller nyse i albuekroken. Utfør håndhygiene umiddelbart etter hosting og nysing.

Begrens opphold av flere ansatte samtidig i felles spiserom.

Hold avstand til kolleger under arbeid, i møter og pauser.

Rengjøring

Det anbefales god, generell rengjøring av hele kinoen (Saler, lobby, ansatte-områder, lager, toaletter, etc.). Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes, Klorin anbefales på glatte overflater. I salene må man ikke bruke klorin på setene, men såpe og vann. Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig. Avfallskurver bør tømmes regelmessig. Det skal foreligge rutiner for dokumentasjon av når rengjøring sist ble gjennomført.

I kinosalene bør følgende vaskes mellom hver forestilling: Armlener, Håndløper, hodestøtte, håndtak, bord, brukte barneseter. Knapper ved elektriske seter. Ev. andre steder det er naturlig å benytte hendene.

Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger.

Kinoen bør øke hyppigheten på nedvasking i tråd med ny vaskeplan.

Regelmessig desinfeksjon av overflater og objekter som toaletter, håndtak, billettautomater, osv.

Gi tilgang på steder der ansatte og kunder kan vaske hender med såpe og vann.

Kinoen bør ha håndspritdispensere ved alle innslippspunkter til salene, på toaletter og i fellesområder.

Plexiglass skal etableres mellom ansatte og kundene i kassene

Kinoen bør sørge for god ventilasjon i hele kinoen.

Man bør stenge ned saler der man vet det har vært smittede og desinfisere salene.

Dørhåndtak, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres hyppig. Betalingsterminaler, telefoner, tastaturer o.l. bør rengjøres hyppig. Etanolbasert desinfeksjonsmiddel kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg. Klorin tar virus på glatte overflater. Såpe og vann på andre overflater.

Vær ekstra oppmerksomme på hygiene rundt tekjøkken/spiserom. Håndhygiene bør utføres før man benytter kjøkken/spiserom.

Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som blader, program o.l. i papir.

Kunder - Hygiene

Håndhygiene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.

Det skal være tilgjengelig engangs papirhåndklær ved håndvask for både ansatte og kunder.

Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig (se råd om rengjøring og desinfeksjon fra Folkehelseinstituttet).

Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres skal rengjøres hyppig, flere ganger daglig. Det skal dokumenteres når rengjøring sist ble gjennomført. I salene mellom forestillinger.

Dersom det ikke finnes muligheter for håndvask er alkoholbasert desinfeksjon et godt alternativ. Viruset er følsomt for alkohol, men det er viktig å merke seg at alkoholbaserte desinfeksjonssmidler er lite effektive ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Kinoen skal ikke ta imot gjester som har symptomer på luftveisinfeksjon.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter