Gå til hovedinnhold

Konvent for filmformidling under Biff

AV Redaksjonen

Konvent for filmformidling ble nok en gang hold under Biff på Litteraturhuset i Bergen.

Det var flere kinorepresentanter til stede i salen og på scenen. Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino og Jon Einar Sivertsen i Odeon kino satt i et panel om kinovinduet og VOD med Nicolai Hellstrøm og Ida Hestman Madsen på link. Representantene for våre to største kinoer forsvarte kinovinduet og pekte på økonomien i hele næringskjeden som viktig. Skal man se på nye modeller for vinduer må man også se på andelen man betaler i filmleie. Bra innsats i panelet.


Det hadde også Arild Kalkvik fra Trondheim kino og Jeanette Hegglund fra Bergen kino, i panelsamtalen om festivalenes betydning for publikum og bransje. De diskuterte festivalenes betydning for å nå ut til publikum med alternativ film, og festivalenes rolle for bransjeutvikling og som internasjonale møteplasser for bransjen. I tillegg til de to kinomedlemmene, satt Svend B. Jensen fra Arthaus, John-Kristian Dalseth (Tiff) og Maria Ekerhovd (Mer film) i panelet som ble ledet av Julie Ova fra NFI.


Ova innledet seansen med å vise til tall fra NFI i forhold til festivalstøtten. Deretter var det case studier fra festivalene Amandus, Festivalkontoret og Den norske filmfestivalen der Tonje Hardersen presenterte. Etter dette var det åpen mikrofon med festivalutvalget. Altså en Q & A med disse.


Avslutningsvis fikk vi en redegjørelse for de internasjonale aktørenes VOD-krig. Guy Bisson fra Ampere Analsysis ble utspurt av Asbjørn Slettemark. Helt til slutt fikk vi et kåseri fra Ivar Halstvedt fra kulturmeglerne.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter