Gå til hovedinnhold

Kinoene og kulturhusene som klaget har nå fått delvis medhold fra klagenemda for tilskudd til kulturarrangementer

AV Redaksjonen

Norske kulturhus, Film & Kino og KS har siden november 2020 jobbet med saken om KF’ene som har måttet betale tilbake kompensasjon i forbindelse med arrangørstøtte for arrangører.

Klagenemda mener KF’ene ikke oppfyller vilkårene for kompensasjon etter forskriften, men at det er urimelig å omgjøre et vedtak seks måneder etter tildelt kompensasjon.

I vedtaksbrevene skriver nemda blant annet: Det vurderes som urimelig å omgjøre et begunstiget vedtak seks måneder etter at klager ble tildelt kompensasjonen.Klagenemnda har kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c ikke skal benyttes.

For enkelte kinoer betyr dette at krav om tilbakebetaling opp mot flere millioner frafalles.

Film & Kino mener frafall av tilbakebetalingskravet er en korrekt vurdering, men mener samtidig at prinsippet om at rett til kompensasjon ikke gjelder, er ugyldig.

av driften i henhold til krevende smittevernregler og publikumsbegrensninger. Film & Kino registrerer likevel klagenemdas avgjørelse om at rett til kompensasjon ikke gjelder, og ser med bekymring på muligheten for å få kompensasjon for de kinoene dette gjelder.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter