Gå til hovedinnhold
Søknadsfrist 9. november

ESA har godkjent kompensasjonsordningen for perioden 1. juli til 31. oktober

AV Redaksjonen

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. juli til 31. oktober er nå godkjent av ESA. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd, med søknadsfrist 9. november.

Ordningen skal kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter. Det er bevilget 425 millioner kroner til ordningen i perioden.

Kompensasjonsordningen for perioden juli–oktober videreføres med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder
  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner
  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

Kulturdepartementet har tidligere annonsert at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges for perioden 1. november til 31. desember 2021. Denne må også godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter