Gå til hovedinnhold

Filmsatsingen på barn og unge: Handlingsplanen er klar

Handlingsplanen synliggjør at filmen er et viktig kulturuttrykk og språk i barn og unges oppvekst. Den skal være med å sikre et mest mulig likeverdig tilbud for alle unge uansett alder, forutsetninger og bosted.

Et utkast av planen ble fremlagt til drøfting på en konferanse om film i skolen under Amandusfestivalen 2009, og planen har vært på høring hos de regionale filmsentrene. Den er utarbeidet av Film & Kino og Norsk filminstitutt (NFI) og godkjent av Kultur- og kirkedepartementet.

Last ned handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge her .

Nyhetsbrev

Få siste nytt og informasjon om kurs og aktiviteter